INFO

WELKOM!

Logo KidsTalen-t, c’est un lieu de découvertes, de plaisir et de jeux en langues étrangères. Découvrir des sonorités, apprendre à parler avec des expressions réellement actuelles et utilisées par les enfants dans leur pays d’origine. Chanter, danser, bouger, écouter, jouer, deviner, s’émerveiller de la musique des langues 🙂

Logo KidsTalen-tis een plaats waar je kan ontdekken, plezier kan maken en spelen in een andere taal dan je moedertaal. Je leert er klanken ontdekken, spreken met alledaagse uitdrukkingen die gebruikt worden door de kinderen in hun land van oorsprong. Zingen, dansen, bewegen, luisteren, spelen, raadsels oplossen. Je raakt er verwonderd door de muziek van een taal 🙂

Pour débuter cette belle aventure linguistique, Logo KidsTalen-tpropose des cours de français langue étrangère pour les enfants néerlandophones de 5 à 10 ans.

Bij de start van dit schitterend taalavontuur biedt Logo KidsTalen-tlessenreeksen Frans als vreemde taal aan voor kinderen tussen 5 en 10 jaar met Nederlands als moedertaal. 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer !
Het is een waar genoegen u te ontmoeten!