Een duwtje in de rug

Le coup de pouce (een duwtje in de rug)

Het is een lessenreeks met als doel de einddoelstellingen voor Frans in het 5de en 6de leerjaar te herhalen maar dan op een andere manier dan die in de klas: ene meer speelse manier.

Door gebruik te maken van muziek en meer te focussen op praktisch Frans wordt het minder ingewikkeld voor het kind. De bedoeling is hen zelfverzekerder te maken, opnieuw te motiveren en hen zin te geven om nog meer te willen leren.

Deze lessenreeks zal doorgaan op vraag en indien blijkt dat daar een duidelijke behoefte aan is zal de lessenreeks bestaan uit 5 lesmomenten die men naar wens zal kunnen hernemen.

Prijs: €75 voor 5 lesmomenten
Maximum 8 leerlingen


Privé-les
(zonder vervoer kosten)

Kinderen minder dan 10 jaar: €25/uur
Kinderen tussen 10-12 jaar: €27/uur
Jongeren tussen 12 en 16 jaar: €30/uur
Boven 16 jaar: €35/uur
Met factuur (firma’s): €45/uur