Inschrijving Gilko Les filous

Inschrijving voor de groep "Les filous" - REEKS 2 - Januari 2019

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Klas in september 2018:

Andere talen dan Nederlands gesproken thuis?

janee

OUDER 1 of wettelijk vertegenwoordiger

Naam:
Voornaam:
GSM:

OUDER 2 of wettelijk vertegenwoordiger

Naam:
Voornaam:
GSM:

Welk emailadres mag ik gebruiken voor bevestigingen, info, etc.?

Email:

___________________________________________________________________________

PRIJS

€120/reeks

____________________________________________________________________________

Gelieve de inschrijvingskosten per overschrijving te betalen op de bankrekening nr.: BE 28 7350 4134 4620 met vermelding: GILKO - NAAM - VOORNAAM - Les Filous
BTW-vrijstelling Article 44