INFO

WELKOM!

Logo KidsTalen-t, c’est un lieu de découvertes, de plaisir et de jeux en langues étrangères. Découvrir des sonorités, apprendre à parler avec des expressions réellement actuelles et utilisées par les enfants dans leur pays d’origine. Chanter, danser, bouger, écouter, jouer, deviner, s’émerveiller de la musique des langues 🙂

Logo KidsTalen-tis een plaats waar je kan ontdekken, plezier kan maken en spelen in een andere taal dan je moedertaal. Je leert er klanken ontdekken, spreken met alledaagse uitdrukkingen die gebruikt worden door de kinderen in hun land van oorsprong. Zingen, dansen, bewegen, luisteren, spelen, raadsels oplossen. Je raakt er verwonderd door de muziek van een taal 🙂

Pour débuter cette belle aventure linguistique, Logo KidsTalen-tpropose des cours de français langue étrangère et d’anglais langue étrangère pour les enfants néerlandophones de 5 à 10 ans. Nous espérons très bientôt pouvoir vous proposer d’autres langues (allemand, espagnol, italien…) en fonction des professeurs “native speakers” que nous trouverons et qui souhaiteraient rejoindre notre aventure !

Bij de start van dit schitterend taalavontuur biedt Logo KidsTalen-tlessenreeksen Frans en Engels als vreemde taal aan voor kinderen tussen 5 en 10 jaar met Nederlands als moedertaal. In afwachting van Native Speaker leerkrachten die we ongetwijfeld zullen vinden en die met ons in dit avontuur willen stappen, hopen wij u  ook heel binnenkort andere talen (Duits, Spaans, Italiaans, …) te kunnen aanbieden.

Nous proposerons également bientôt des séances Kids’Mother tongue pour les enfants anglophones de 5-7 ans afin qu’ils puissent approfondir leur langue maternelle en compagnie d’autres enfants anglophones.

We bieden binnenkort ook lesjes Kids’Mother tongue voor Engelstalige kinderen tussen 5 en 7 jaar aan met de bedoeling hun moedertaal aan te scherpen samen met andere Engelstalige kinderen.

Et au détour du chemin, d’autres activités et propositions viendront égayer notre route !

En onderweg  zullen er ongetwijfeld nog andere activiteiten en ideeën onze weg kruisen en opvrolijken!

Au plaisir de vous rencontrer !
Het is een waar genoegen u te ontmoeten!